Obligatorisk Haglskydeprøve

Obligatorisk Haglskydeprøve

Fra foråret 2014 skal kommende jagttegnsløsere kunne dokumentere, at de ikke alene kan håndetere et haglgevær sikkerheds mæssigt korrekt, men også at de kan ramme med det. Dette gøre ved aflæggelse af en skydeprøve, som skal bestås inden aspiranten kan at få lov til at gå på jagt.

Skydeprøven aflægges efter at selve jagttegnsprøven er bestået, og det forventes at aspiranten har haft tid til at dygtiggøre sig med eget gevær således at en vis fortrolighed med skydning er opnået. Det er naturligvis en mulighed at aspiranten selv vælger at øve sig på lerduebanen, men vi anbefaler at aspiranten modtager kvalificeret instruktion, således at man bliver i stand til at bestå skydeprøven OG kunne ramme vildtet på jagt.

Selve skydeprøven er bygget således at aspiranten får præsenteret 6 lerduer fra 3 forskellige retninger (fra højre, venstre og bagduer) altså 18  lerduer i alt. Heraf skal aspiranten træffe 2 lerduer i hver retning. Skulle han/hun træffe de krævede duer med færre end de tilladte 6 skud overføres overskydende “skud” de de næste retninger. Således er aspiranten i stand til at ramme flyvende “vildt” med maks. 3 skud pr. stk. vildt i overensstemmelse med anbefalingerne, for at holde anskydningerne på et minimum.

Ribe Naturskole tilbyder undervisning i haglskydning med henblik på beståelse af den obligatoriske skydeprøve.
Undervisningen er tilrettelagt således at der startes med geværtilpasning, og fastlæggelse af mesterøje. Derefter gennemgås emner som skydestilling, skydeteknik med henblik på jagt osv. Udover at forberede aspiranten til skydeprøven, vil der også arbejdes med skydning på jagt og hjælp til den videre træning på alm. lerduebaner. Der skal naturligvis skyde en masse lerduer, og al skydning bliver med instruktion og formforbedring for øje. Undervisningen foregår i hold på mellem 1 – 4 aspiranter.

Undervisningen kan naturligvis også gives som generel skydeundervisning til jægere som ønsker formforbedring.

Pris.

Kurset kan bookes på 2 fsk. måder. Er der tale om forberedelse til den obligatoriske skydeprøve er prisen:

Kr. 2.000,- pr. aspirant. Prisen inkluderer undervisning, patroner og lerduer.

I FORBINDELSE MED JAGTTEGNSKURSUS HOS RIBE NATURSKOLE TILBYDES SKYDEKURSET TIL EN PAKKE PRIS SE MERE HER

Undervisningen foregå over 3-4 gange til den ønskede form er opnået og af varighed på mellem 1 – 2 timer alt efter holdstørrelse.

Er der tale om alm. skydeundervisning betales der på timebasis med nedenstående priser. Undervisningen kan gives som eneundervisning eller i grupper med op til 4 kursister.

Ved 1 skytte  : 1 instruktør 400,- kr./time. Beregn ca. 1 time pr. gang

Ved 2 skytter : 1 instruktør 600,- kr./time. Beregn ca. 1,5 pr. gang

Ved 3 skytter : 1 instruktør 700,- kr./time. Beregn ca. 2 timer pr. gang

Ved 4 skytter : 1 instruktør 800,- kr./time. Beregn ca. 2 – 2,5 time pr. gang

Dertil kommer patroner som koster kr. 4 pr. skud inkl. lerduer.

Instruktører.

Instruktør  vil være Rasmus Braun

Hvis du vil vide mere kan du ringe til os på 3055 4633 eller sende en mail til info@ribenaturskole.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 87 = 88