Intensivt jagttegnskursus

Intensivt jagttegnskursus

Intensivt jagttegnskursus.

Siden 2014 har det været en ny jagttegnsbekendtgørelse. Den har være længe undervejs og byder på en del ændringer i forhold den gamle. Ribe Naturskole har nu gennem en del sæsoner haft stor succes med intensive jagttegnskurser. Disse kurser har vi fastholdt under den ny bekendtgørelse. Kurserne afholdes over to weekender. Kurserne er baseret på små hold med få kursister.

En jagttegnsprøve består stadigvæk af en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve er en skriftlig 40 spørgsmås multiple choice prøve.

Pensummet omhandler emner som;

 • Våben og sikkerhed
 • Vildtbiologi og artskendskab indenfor for jagtbare og ikke-jagtbare arter
 • Jagtetik og sikkerhed
 • Love & bekendtgørelser vedrørende jagt og våben
 • Jagtformer
 • Jagthunde
 • Vildt-, terræn- og bestandspleje
 • Behandling af vildtet efter skuddet.

En væsentlig ændring af selve prøven er at der nu eksamineres i ikke-offentliggjorte spørgsmål og billeder. Det betyder at det ikke længere er muligt at lære spørgsmålene udenad, uden egentlig at forstå stoffet. Dette har desværre været en praksis som visse lærere tidligere har praktiseret. Den praktiske prøve er stort set uændret i forhold til tidligere. Her skal aspiranten under en gåtur (simuleret jagt) vise sikker håndtering af jagtgevær, afstandsbedømmelse til 6 vildtsilhuetter, samt sikker afgivelse af skud til 4 lerduer.

Den nok største ændring af jagttegnsprøven i forhold til tidligere er at aspiranten skal fra foråret 2014 kunne dokumentere, at de kan ramme med deres haglgevær. Dette gøres ved aflæggelse af en skydeprøve, som skal bestås inden aspiranten kan få lov til at gå på jagt. Skydeprøven aflægges efter at selve jagttegnsprøven er bestået.Skydeprøven er bygget således at aspiranten får præsenteret 6 lerduer fra 3 forskellige retninger (fra højre, venstre og bagduer) altså 18 lerduer i alt. Heraf skal aspiranten træffe 2 lerduer i hver retning. Skulle han/hun ramme duer med færre end de tilladte 6 skud overføres overskydende “skud” de de næste retninger. Således er aspiranten i stand til at ramme flyvende “vildt” med maks. 3 skud pr. stk. vildt i overensstemmelse med anbefalingerne, for at holde anskydningerne på et minimum.

UNDERVISNING I SKYDNING SOM FORBEREDELSE TIL DEN OBLIGATTORISKE SKYDEPRØVE ER IKKE EN DEL AF JAGTTEGNSKURSET. Ribe Naturskole tilbyder naturligvis også denne form for undervisning. Se mere HER. Se også vores attraktive pakkeløsning nedenfor.

Om kurset
I efteråret 2017 afholdes disse kurser i Vejle. Undervisningsperioden vil være fra ultimo august til medio september. Vores kunder kommer fra hele landet og vi er stolte af vores beståelses procent som hidtil har ligget på ca. 95%, og vi er sikre på at vi kan fortsætte med denne høje beståelsesprocent. Læs om hvad vores kunder siger om kurserne under “Referencer”.
Jagttegnskursus på 4 dage, hvor kursisten både får teoretisk og praktisk undervisning. Der undervises alle dage fra kl. 8.30 til kl. 17.00 og en undervisningsdag vil foregå på skydebanen. Der undervises af en til 2 undervisere alt efter holdets størrelse. På skydebanen vil der dog altid være min. 2 instruktører.

Kontakt os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 30 55 46 33 for mere information.

BEMÆRK MAX. 8 ASPIRANTER PR. HOLD.

Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms – SE VORES PAKKE TILBUD NEDENFOR:

Prisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Lærebog
 • Lerduer og patroner
 • Morgenmad, frokost og kaffe
 • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.

Prisen inkluderer ikke:

 • Prøvegebyr på kr. 310 (2016 pris) der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
 • Forberedelse til obligatorisk skydekursus.

PAKKETILBUD:

For den aspirant som allerede nu ved at han/hun skal have hele pakken; jagttegn, haglgevær og riffel har vi sammensat en pakke bestående af vore grundkurser således at kursisten over en periode bliver så velforberedt som overhovedet muligt til jagtens udfordringer.

Jagttegnskursus kr. 4.950
Skydekursus hagl kr. 2.000
Grundlæggende Riffelkursus kr. 1.500
I alt kr. 8.450
Pakkepris kr. 7.500

Sidste frist for tilmelding til efterårskurser 2017 vil være medio juli 2017. (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).

For tilmelding ring på tlf. 30 55 46 33 eller mail: info@ribenaturskole.dk