Jagttegn Nordjylland

Jagttegn Nordjylland

At tage et jagttegn er ikke umuligt men bestemt heller ikke nemt. Landsdumpeprocenten er ca. 33%, på Ribe Naturskoles kurser består over 95% (All time), så man skal vælge jagttegnskurset der skal føre en frem til prøven med omhu.

Selve prøven består af en skriftlig prøve med 40 multiple choice spørgsmål og her skal man have min. 36 rigtige for at bestå. Spørgsmålene er ikke offentliggjort på forhånd og de vil kunne stilles indenfor emner omhandlende:

 • Jagtformer
 • Jagthunde
 • Vildt-, terræn- og bestandspleje
 • Behandling af vildtet efter skuddet
 • Våben & ammuniton.
 • Sikkerhed omkring våben og skydning
 • Vildtbiologi og artskendskab indenfor for jagtbare og ikke-jagtbare pattedyr og fugle
 • Etik og sikkerhed på jagt
 • Love & bekendtgørelser vedrørende jagt og våben.

Når den skriftlige prøve er bestået skal man bestå en praktisk prøve hvor man skal udvise sikker omgang med haglvåben under færdsel i terrænet, herunder passage af forhindringer og afgivelse af skud. Samtidig skal kunne bedømme afstand til en række vildt silhuetter.

Efter beståelse af selve jagtprøven skal aspiranten også bestå en obligatorisk skydeprøve med haglgevær. Skydeprøven består i skydning til 6 lerduer fra 3 fsk. retninger. Heraf skal aspiranten ramme 2 lerduer fra hver retning. I det tilfælde at aspiranten rammer de krævede duer med færre end de tilladte 6 skud overføres overskydende “skud” de de næste retninger. Det betyder at gennemsnittet skal ligge på 3 skud pr. stk. “vildt” eller bedre,i overensstemmelse med anbefalingerne, for at nedbringe antallet af anskydninger.

UNDERVISNING I SKYDNING SOM FORBEREDELSE TIL DEN OBLIGATTORISKE SKYDEPRØVE ER IKKE EN DEL AF JAGTTEGNSKURSET. Ribe Naturskole tilbyder naturligvis også denne form for undervisning. Se mere HER. Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Ribe Naturskoles kurser er bygget op således at aspiranten i ugerne op til selve weekend kurset skal læse pensum igennem. De får hjælp og vejledning til dette via ugentlige lektiemails som udover at sikre sig at aspiranten når hele pensumet igennem, også støtter aspiranten med en studie vejledning og brugbare tips og tricks til at skabe overblik iver stoffet. Selve kurset er et 3 dages (weekend) kursus hvor hele pensum samt andre relevante emner, såsom bestandsdynamik, vildtpleje og naturforvaltning, jagtformer og jagthunde, gennemgåes af underviseren.

På kurset undervises der både i teoretisk pensum samt i den praktiske del af prøvepensumet. Den praktiske undervisning vil være spredt ud over hele forløbet, og den sidste dag er typisk henlagt til skydebanen med fokus på den praktiske del af kurset; våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse.Undervisningen vil foregå på en sådan måde at aspiranten ikke kun kan bestå selve jagttegnsprøven men også begå sig på jagt bagefter. De enkelte hold består af maks. 6 aspiranter så der er god tid til spørgsmål og dialog om emnerme.

Kurserne afholdes flere steder i regionen. Se steder og datoer HER.

I tiden mellem kursets afslutning og selve jagttegnsprøven er der mulighed for at deltage i ekstra undervisningsgange hvor der kun øves i den praktiske del af prøven.

Derfor hvis du søger jagttegn Ålborg eller Nordjylland kan Ribe Naturskole få dig sikkert igennem til jagttegnsprøven. Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 3055 4633.

BEMÆRK SMÅ HOLD. Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms.Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Prisen inkluderer:
 • Undervisning
 • Lærebog
 • Lerduer og patroner
 • Morgenmad, frokost og kaffe
 • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.
Prisen inkluderer ikke:
 • Prøvegebyr på kr. 215 der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
 • Undervisning i skydning med henblik på beståelse af Obligatorisk Haglskydeprøve Se mere HER.

Sidste frist for tilmelding til forårskurser 2014 er medio februar 2014 (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).