Jagttegn Århus

Jagttegn Århus

For at kunne bestå jagttegnsprøven og, ikke mindst, kunne begå sig på jagt, skal man vælge et jagttegnskursus der baserer undervisningen på formidling af fagligt relevant stof.
Ribe Naturskole tilbyder, i Midtjylland (jagttegn Herning, jagttegn Viborg) & Østjylland, koncentrerede jagttegnskurser efter netop disse principper. Så uanset om du søger jagttegn Horsens eller jagttegn Vejle, har vi kurser der passer til dig.

Kurserne er bygget op således at aspiranterne, i ugerne op til selve kurset forventes at læse pensum igennem. Det hjælpes de til idet de modtager ugentlige emails med anvisninger til hvilke afsnit de bør læse, anbefalede studieteknikker og huskeregler. Det betyder at hver aspirant møder til det intensive 4 dages kursus særdeles velforberedt og underviseren kan koncentrere sig om at gennemgå stoffet forståelsesmæssigt og aspiranterne ikke behøver at lære en mase ubrugelige huskeregler udenad men kan sætte ind i stoffet på en faglig og forsvarlig måde. Vi tror meget på vigtigheden af små hold som et redskab til indlæring så derfor er der aldrig mere end 6 aspiranter på jagttegnsholdene i Ribe Naturskole.

Kurserne afholdes flere steder i regionen. Se steder og datoer HER.

På selve kurset undervises der alle 4 dage både i teoretisk pensum samt i den praktiske del af prøvepensumet. Dog er den sidste dag typisk henlagt til skydebanen med fokus på den praktiske del af kurset; våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse.

Teoretisk skal man igennem en lang række af emner, både emner som er pensum til prøven og emner som er vigtige i aspirantens fremtidige virke som jæger.

 • Våben & ammuniton.
 • Sikkerhed omkring våben
 • Vildtbiologi, bestandsdynamik
 • Vildtpleje og naturforvaltning
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Jagtformer
 • Jagthunde
 • Etik og sikkerhed
 • Love & bekendtgørelser vedrørende jagt og våben
 • Vildtbehandling efter skuddet

Aspiranterne for også i tiden mellem kurset afslutning og selve jagttegnsprøven mulighed for at deltage i ekstra undervisningsgange hvor der kun øves i den praktiske del af prøven.

Derfor hvis du søger jagttegn Århus, jagttegn Randers eller jagttegn Silkeborg kan Ribe Naturskole få dig sikkert igennem til jagttegnsprøven. Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 3055 4633.

BEMÆRK SMÅ HOLD. Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms. Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Prisen inkluderer:
 • Undervisning
 • Lærebog
 • Lerduer og patroner
 • Morgenmad, frokost og kaffe
 • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.
Prisen inkluderer ikke:
 • Prøvegebyr på kr. 215 der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
 • Undervisning i skydning med henblik på beståelse af Obligatorisk Haglskydeprøve Se mere HER.

Sidste frist for tilmelding til forårskurser 2014 er medio februar 2014 (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).