Jagttegn i Jylland

Jagttegn i Jylland

I Ribe Naturskole tilbyder vi jagttegn på 4 dages intensive kurser. Det er vigtigt for os at vi formidler den nødvendige viden både for at kunne bestå jagttegnsprøven men også for at kunne begå sig på jagt med sit nye jagttegn i lommen.

Hvor

Selve kurset afvikles i Ribe men selv om du søger jagttegn Kolding eller jagttegn Sønderborg er kurset inden for rækkevidde.

Kursusforløb
Kurset starter en måned før første lektion hvor kursisten modtager den første lektiemail. Heri gennemgåes den nødvendige studieteknik til den næste måneds selvstudie og særlige fokusområder udpeges i den første del af stoffet. Efterfølgende udsendes hver uge op til selve kurset en ny lektiemail med anvisninger til gennemlæsning af næste stofområde.

Derved sikrer vi at kursisterne møder velforberedte til selve weekendkurset. Samtidig giver det god tid til gennemgang af pensum samt ordentlig besvarelse af spørgsmål. Derfor er der heller aldrig mere end 6 kursister pr. hold.I løbet af weekenden fredag, lørdag & søndag vil vi gennemgå både det prøverelevante pensum men også andre relevante emner, samtidig med praktisk træning i sikker våbenhåndtering, færdsel i terrænet og afgivelse af adskillige skud.

Et kursusforløb vil se således ud:

Fredag (Dag 1)
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Gennemgang af våben, ammunition og sikkerhed
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
14.00 Pattedyr
15.30 Eftermiddagskaffe
16.00 Pattedyr fortsat
17.00 Afslutning

Lørdag (Dag 2)
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Fugle
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
13.30 Fugle fortsat
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Jagtformer og jagthunde
17.00 Afslutning

Søndag (Dag 3)
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Jagtlov
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
13.30 Færdiggørelse af Love og regler.
15.00 Kaffe
15.30 Vildtbehandling efter skuddet
17.00 Afslutning

Fre-, lør- eller søndag (Dag 4 – formiddag eller eftermiddag)
9 – 12.30 ell.
13 – 16.30 Praktisk i terrænet (hovedvægten lagt på skydning)

Efter kursets afslutning vil der blive arrangeret et antal eftermiddage hvor aspiranterne får mulighed for ekstra praktisk træning i våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse. Hovedvægten af kurset er naturligvis lagt på det pensum som kræves for at kunne bestå jagtegnsprøven men også andre emner vil blive behandlet såsom vildtpleje, natur- og vildtforvaltning samt jagtpolitik. Så uanset om du søger jagttegn Ribe eller jagttegn Esbjerg kan ribe Naturskole tilbyde dig det kvalitetskursus der skal til for at du består.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 3055 4633. For tilmelding skal du trykke HER.

BEMÆRK SMÅ HOLD. Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms. Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Prisen inkluderer:
  • Undervisning
  • Lærebog
  • Lerduer og patroner
  • Morgenmad, frokost og kaffe
  • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.
Prisen inkluderer ikke:
  • Prøvegebyr på kr. 215 der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
  • Undervisning i skydning med henblik på beståelse af Obligatorisk Haglskydeprøve Se mere HER.

Sidste frist for tilmelding til forårskurser 2014 er medio februar 2014 (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).