Jagttegn København

Jagttegn København

I september 2013 underskrev miljøministeren den nye jagttegnsbekendtgørelse. Den har være længe undervejs og byder på en del ændringer i forhold den gamle.

En jagttegnsprøve består stadigvæk af en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve er en skriftlig 40 spørgsmås multiple choice prøve.

Pensummet omhandler emner som;

 • Våben og sikkerhed
 • Vildtbiologi og artskendskab indenfor for jagtbare og ikke-jagtbare arter
 • Jagtetik og sikkerhed
 • Love & bekendtgørelser vedrørende jagt og våben.

Endvidere er der kommet nye emner til som

 • Jagtformer
 • Jagthunde
 • Vildt-, terræn- og bestandspleje
 • Behandling af vildtet efter skuddet.

Samtidigt er nogle af de meget tekniske våbenspørgsmål fjernet. Det samme gælder visse spørgsmål som har været præget af udenadslære i højere grad end en egentlig forståelse af stoffet. En anden væsentlig ændring af selve prøven er at der nu eksamineres i ikke-offentliggjorte spørgsmål og billeder. Det betyder at det ikke længere er muligt at lære spørgsmålene udenad, uden egentlig at forstå stoffet. Dette har desværre været en praksis som visse lærere tidligere har praktiseret.

Den praktiske prøve er stort set uændret i forhold til tidligere. Her skal aspiranten under en gåtur (simuleret jagt) vise sikker håndtering af jagtgevær, afstandsbedømmelse til 6 vildtsilhuetter, samt sikker afgivelse af skud til 4 lerduer. Den nok største ændring af jagttegnsprøven i forhold til tidligere er at aspiranten skal fra foråret 2014 kunne dokumentere, at de kan ramme med deres haglgevær. Dette gøres ved aflæggelse af en skydeprøve, som skal bestås inden aspiranten kan få lov til at gå på jagt. Skydeprøven aflægges efter at selve jagttegnsprøven er bestået.Skydeprøven er bygget således at aspiranten får præsenteret 6 lerduer fra 3 forskellige retninger (fra højre, venstre og bagduer) altså 18 lerduer i alt. Heraf skal aspiranten træffe 2 lerduer i hver retning. Skulle han/hun ramme duer med færre end de tilladte 6 skud overføres overskydende “skud” de de næste retninger. Således er aspiranten i stand til at ramme flyvende “vildt” med maks. 3 skud pr. stk. vildt i overensstemmelse med anbefalingerne, for at holde anskydningerne på et minimum. UNDERVISNING I SKYDNING SOM FORBEREDELSE TIL DEN OBLIGATTORISKE SKYDEPRØVE ER IKKE EN DEL AF JAGTTEGNSKURSET. Ribe Naturskole tilbyder naturligvis også denne form for undervisning. Se mere HER. Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Ribe Naturskole har nu gennem en del sæsoner haft stor succes med intensive jagttegnskurser. Disse kurser fortsætter naturligvis fremover under en ny bekendtgørelse. Kurserne afholdes over fire dage, først tre dage (normalt fredag – søndag) og afsluttes med en ekstra fredag, lørdag eller søndag til sidst i undervisningsperioden. Kurserne er stadig baseret på små hold med få kursister.

Meget tilfredse kunder, kombineret med en beståelsesprocent på 95%, har gennem flere sæsoner fået ders jagttegn hos Ribe Naturskole. Ribe Naturskoles kurser er en kombination af ca. 4 ugers selvstudie med studievejledning undervejs og et 4 dages kursus fordelt over 2 weekender hvor hele pensum gennemgås endnu engang. Lektionerne på kurset er delt op i teoretisk klasseundervisning og den praktiske del af prøvepensumet. En af dagene vil være målrettet den praktiske del af undervisningen og vil finde sted på en skydebane. De praktiske emner der behandles er; våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse. Undervisningen vil foregå på en sådan måde at aspiranten ikke kun kan bestå selve jagttegnsprøven, men også begå sig på jagt bagefter. De enkelte hold består af maks. 6 aspiranter så der er god tid til spørgsmål og dialog om emnerne.

Der afholdes ikke jagttegnskurser på Sjælland i den kommende sæson, men på vore kurser i Hedensted er der mulighed for overnatning på selve kursusstedet. Så kursister fra København, Nordsjælland, Roskilde eller Næstved osv. er velkomne. Se steder og datoer HER. Derfor hvis du søger jagttegn Næstved eller jagttegn Roskilde kan Ribe Naturskole få dig sikkert igennem til jagttegnsprøven. Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 3055 4633. .

BEMÆRK SMÅ HOLD. Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms. Se også vores attraktive pakkeløsning HER

Prisen inkluderer:
 • Undervisning
 • Lærebog
 • Lerduer og patroner
 • Morgenmad, frokost og kaffe
 • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.
Prisen inkluderer ikke:
 • Prøvegebyr på kr. 215 der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
 • Undervisning i skydning med henblik på beståelse af Obligatorisk Haglskydeprøve Se mere HER.

Sidste frist for tilmelding til forårskurser 2014 er medio februar 2014 (Naturstyrelsens deadline, kan IKKE overskrides).