Jagttegnskursus i efterårsferien

Har du svært ved at finde tid til at følge et jagttegnskursus der varer en hel vinter med ugentlige undervisningsgange efter en lang dag på arbejde eller i skole?

Så kan du i efterårsferien 2014 (uge 42) tage et af Ribe Naturskoles efterhånden berømte intensive 4 dages jagttegnskurser. Hovedvægten lægges naturligvis på at formidle den nødvendige viden for at kunne bestå jagttegnsprøven. Vi er også lige så fokuseret på at vores kursister er i stand til at kunne begå sig på jagt med sit nye jagttegn i lommen.

Hvor
Kurset afvikles i Vejle centralt beliggene tæt på motorvejen og med overnatningsmulighed  tæt på.

Hvornår
12. – 15. okt. 2014

Kursusforløb
Før selve kurset modtager kursisten 3-4 lektiemails. I disse gennemgåes den nødvendige studieteknik til den næste tids selvstudie og særlige fokusområder udpeges, og anvisninger gives til gennemlæsning af de forskellige stofområder.

Derved sikrer vi at kursisterne møder velforberedte til selve kurset. Samtidig giver det god tid til gennemgang af pensum samt ordentlig besvarelse af spørgsmål. Derfor er der heller aldrig mere end 6-7 kursister pr. hold.

I løbet af selve kursets 4 dage vil vi gennemgå både det prøverelevante pensum men også andre relevante emner, samtidig med praktisk træning i sikker våbenhåndtering, færdsel i terrænet og afgivelse af adskillige skud.

Et kursusforløb vil se således ud:

Dag 1
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Gennemgang af våben, ammunition og sikkerhed
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
14.00 Pattedyr
15.30 Eftermiddagskaffe
16.00 Pattedyr fortsat
17.00 Afslutning

Dag 2
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Fugle
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
13.30 Fugle fortsat
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Jagtformer og jagthunde
17.00 Afslutning

Dag 3
8.30 Velkomst & morgenmad
9.00 Jagtlov
12.00 Frokost
12.30 Praktisk i terrænet
13.30 Færdiggørelse af Love og regler.
15.00 Kaffe
15.30 Vildtbehandling efter skuddet
17.00 Afslutning

Dag 4

Vil typisk være fra kl. 9-15 og vil være udelukkende praktisk træning med hovedvægten lagt på skydning.

Da selve jagttegnsprøven afholdes af Naturstyrelsen i foråret 2015 vil der, i foråret 2015, blive arrangeret et antal eftermiddage hvor aspiranterne får mulighed for ekstra praktisk træning i våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse.

Hovedvægten af kurset er naturligvis lagt på det pensum som kræves for at kunne bestå jagtegnsprøven men også andre emner vil blive behandlet såsom vildtpleje, natur- og vildtforvaltning samt jagtpolitik.

For tilmelding eller har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@ribenaturskole.dk eller på tlf. 3055 4633.

BEMÆRK SMÅ HOLD. Pris pr. deltager kr. 4.950,- inkl. moms. 
Se også vores attraktive pakkeløsning HER
 
Prisen inkluderer:
  • Undervisning
  • Lærebog
  • Lerduer og patroner
  • Morgenmad, frokost og kaffe
  • Fri “hotline” fra kurset er færdigt til jagttegnet er i hus.
Prisen inkluderer ikke:
  • Prøvegebyr på kr. 215 (2014 pris) der bliver opkrævet af Naturstyrelsen.
  • Undervisning i skydning med henblik på beståelse af Obligatorisk Haglskydeprøve Se mere HER.

10 comments

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

6 + 2 =