Langdistance kursus

Langdistance kursus

At skyde til vildt på mere end 200 meters afstand er kun for absolutte specialister og i stort set alle situationer ganske unødvendigt, man bør kunne komme tættere på.

Der findes dog  jagtsituationer hvor skud på meget lange hold kan blive nødvendige. Dette gælder først og fremmest under bjergjagt. Endvidere giver det naturligvis en stor tilfredstillelse at kunne beherske skud på disse lange afstande til træning, jagtfeltskydninger og lign. og ikke mindst at have den fornødne viden til at kunne afstå fra at skyde hvis ikke forholdene er til det.

Ribe Naturskoles Langdistance Riffelkursus henvender sig netop til ovenstående jægere og skytter.

At kunne afgive et præcist skud på 300 m, 400 m, eller mere kræver ikke kun at man kan holde riflen stille, men stiller krav om eksakt afstandsbedømmelse, nøje kendskab til ens kuglebane og en god fornemmelse for og viden om vindafdrift for den brugte ammunition. Dertil kommer viden om hvordan træfpunkter ændrer sig ved ændring i tryk, temperatur og ikke mindst skudvinkel.

Kurset vil give kursisten den fornødne teoretiske viden om disse ting og tilstrækkelig med praktisk træning til at kunne træne videre selv og ikke mindst give den enkelte kursist en god indsigt i egne muligheder og begrænsninger.

Stoffet der skal gennemgåes er temmeligt omfattende og for at være sikker på, at både at hele “pensum” nås og at fundamentet er i orden gennemføres kurset over to dage.

Forudsætning for at deltage:

 • Egnet riffel med egnet sigekikkert. Det er ikke nødvendigt at medbringe en dedikeret baneriffel men husk på at egenspredningen på 100 m. femdobles på 500 m. Forstørrelse på min. 9 gange er også at anbefale.
 • Nogen erfaring i skydning med riffel gerne ud til 200 m.
 • Støtteben på riflen er ikke et krav men absolut en god ide.

Indhold:

På kursets skal der arbejdes både teoretisk og praktisk med en række emner;

 • DAG 1
 • De tre forskellige balllistikker, den indre, ydre og den terminale.
 • Vind og vindafdrift.
 • Afstandsbedømmelse både med og uden afstandsmåler.
 • Relevant udstyr.
 • Gennnem gang af relevante skydestillinger i forhold til afstanden.
 • Masser af skydning så skytten bliver fortrolig med kuglebanen på sit gevær.
 • DAG 2
 • Kort opfølgning på DAG 1
 • Effekt af temperatur, højde (tryk) og skudvinkel
 • Korrigering af sigtemiddel for afstand
 • Skydning på afstande fra 200 m. til min. 600 m. på bane og i terræn (alt efter vejr, vind og skytternes kunnen har vi mulighed for skydning på op til 1.000 m.).
 • Træningsplanlægning og evaluering af egen efterfølgende træning

Dagene vil veksle mellem skydning og teori så både krop og hoved kan følge med. Kurserne vil afhængig af dato blive afholdt på ledige skydeterræner/baner i Vest- Syd- og Sønderjylland.

Instruktører:

På vores langdistancekursus undervises der af særdeles kompetente instruktører. De kan f.eks. have en baggrund i det danske forsvar og de vil alle til fulde forstå, og være vant til at instruere i skydning på disse afstande. Udover det stærke faglige fundament er de alle særdeles kompetente formidlere/undervisere og, ikke mindst jægere.

Datoer og baner:

I 2014 er der foreløbigt planlagt 1 kursus. Dato følger snarest.

Kurset vil blive afholdt i Jægerspris Skydeterræn.

Pris:

Pris pr. deltager  kr. 3.950,- inkl. moms.

Prisen inkluderer:

 • Skydning, instruktion og baneleje inkl. skiver
 • 1 x morgenmad, 2 x frokost inkl. 1 x aftensmad.
 • Overnatning
 • Udleveret materiale

Hvis du vil vide mere kan du ringe til os på 3055 4633 eller sende en mail til info@ribenaturskole.dk

Skud på 500 meter