Videregående riffelkursus

Videregående riffelkursus

Ribe Naturskoles Videregående Riffelkursus henvender sig til riffeljægere som er rimeligt erfarne skytter på jagt og bane, og som ønsker at udbygge deres viden og kunnen.

De fleste riffelskud til vildt i Danmark er afgivet fra under 100 meters afstand og til vildt som ikke er i bevægelse. Det er forholdsvist simpelt hvis anlægget er rimeligt fast, riflen er indskudt og skytten er fortrolig med sit våben.

Begynder vi derimod at bevæge os uden for landets grænser til populære rejsemål som Afrika og Skotland kan skudholdene nemt fordobles. En del jægere kaster sig over riffeljagt på ræv og her kan det noget mindre mål give jægeren helt nye udfordringer. I den situation stilles der helt andre krav til jægerens skydefærdigheder og teoretiske indsigt. Selv om de allerfleste baner som tilbyder træningsmuligheder kun 100 meter baner kan der sagtens trænes kvalificeret til skydning på længere afstand og på mindre mål, hvis bare fundamentet er i orden.

Forudsætning for at deltage:

For deltagelse kræves der riffel med sigtekikkert, bestået riffelprøve eller tilsvarende erfaring (ud til ca. 100 meter).

Indhold:

På kursets skal der arbejdes både teoretisk og praktisk med en række emner, teoretisk skal snakkes om;

  • De tre forskellige balllistikker, den indre, ydre og den terminale.
  • Afstandsbedømmelse både med og uden afstandsmåler og afstandens betydning for skydning og ballistik.
  • Træningsplanlægning og evaluering af egen efterfølgende træning.
  • Relevant udstyr.

Praktisk skal der naturligvis skydes en masse men skydningen vil være kvalificeret træning i modsætning til planløs “fyren løs”.

  • Gennnem gang af skydestillinger liggende, siddende/knælende og stående. Med og uden støtte.
  • Skydning på afstande fra 50 meter til 200 meter hvor
  • Teorien omsættes til praksis

Dagen igennem vil det være skiftevis skydning og teori så både krop og hoved kan følge med.

Datoer og baner:

Der vil blive afholdt min. 2 kurser i 2014 på fsk. riffelbaner, herunder i Oksbøl Skydeterræn (Vrøgum).

Instruktører:

På vores videregående riffelkursus undervises der af særdeles kompetente instruktører. De kan f.eks. have en baggrund i det danske forsvar og de vil alle til fulde forstå, og være vant til at instruere i skydning på afstande udover 200 meter. Udover det stærke faglige fundament er de alle særdeles kompetente formidlere/undervisere og, ikke mindst jægere.

Pris:

Pris pr. deltager kr. 1.750,- inkl. moms.

Prisen inkluderer:

  • Skydning, instruktion og baneleje inkl. skiver
  • Morgenmad, frokost inkl. 1 øl eller vand, kaffe og vand.
  • Udleveret materiale

Hvis du vil vide mere kan du ringe til os på 3055 4633 eller sende en mail til info@ribenaturskole.dk